Darowizna gospodarstwa rolnego na rzecz jednego z małżonków

Dziś o dokonywanych wyborach, bardziej i mniej świadomych. Za pierwszy z nich należy uznać darowiznę gospodarstwa rolnego jako formę przekazania gospodarstwa następcy prawnemu. Decyduje tu wola darczyńcy, komu przedmiot ten ma być przekazany, a gdy osoba pozostaje w związku małżeńskim darczyńca wskazuje czy gospodarstwo ma trafić do jednego czy obojga małżonków. Inne realia stwarza darowanie … Czytaj dalej Darowizna gospodarstwa rolnego na rzecz jednego z małżonków