Rozdzielność majątkowa a obowiązek alimentacyjny na rzecz małżonka

Czas czytania: 2 minuty

Klientka zwróciła się z zapytaniem o obowiązek alimentacyjny przy rozdzielności majątkowej. Sytuacja wyglądała tak, że wraz z zawarciem związku małżeńskiego podpisała z małżonkiem umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Przez lata prowadzili wspólnie gospodarstwo rolne, a ona, poza tym zajmowała się opieką i wychowaniem potomstwa. Po opuszczeniu domu przez dzieci sytuacja pomiędzy małżonkami uległa pogorszeniu, mąż odsunął ją od prowadzenia gospodarstwa, dysponuje sam środkami uzyskanymi z tytułu jego prowadzenia, a jej nie daje pieniędzy na życie. Stąd jej zapytanie, czy podpisana przed laty umowa o rozdzielności majątkowej niweczy możliwość obciążenia małżonka obowiązkiem alimentacyjnym na jej rzecz w chwili obecnej.

Wskazać należy, że obowiązek alimentacyjny pozostaje mimo ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Zgodnie z artykułem 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

Z uwagi na powyższe może Pani się domagać od męża alimentów w trakcie trwania związku małżeńskiego, zaś ich wysokość zależy od usprawiedliwionych Pani potrzeb oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentów. Sąd przy ocenie okoliczności uzasadniających orzeczenie alimentów dokona oceny sytuacji obu stron, w tym to, że przez lata poświęcała się Pani wychowując dzieci i wykonując pracę na roli. Wysokość alimentów w znacznej mierze będzie uzależniona od możliwości finansowych małżonka i uzyskiwanego dochodu z prowadzonego gospodarstwa.

Może Cię też zainteresować...