Trzy istotne rzeczy, które musisz wiedzieć na temat niewykonanej umowy dożywocia

Czas czytania: 3 minuty

Przed przystąpieniem do lektury wpisu, proponuję przypomnieć sobie najważniejsze kwestie związane z umową dożywocia znajdujące się poniżej.

Trzy istotne rzeczy, które musisz wiedzieć na temat umowy dożywocia o których dotychczas nie było mowy na stronach bloga dotyczą sytuacji, gdy umowa nigdy nie była wykonywana przez co rozumieć należy to, że dożywotnik nie skorzystał z swoich uprawnień pomimo przeniesienia własności nieruchomości na drugą stronę umowy. 

Dożywotnik ma wówczas podstawę do wystąpienia do sądu o rozwiązanie umowy, ponieważ żadne świadczenia nie zostały spełnione wcześniej, albo zostały spełnione świadczenia o wartości niepozostawiającej w żadnej proporcji do wartości nieruchomości. Umowa dożywocia zatem pomimo jej zawarcia nie przeszła w stan pełnego wykonania. Okoliczności tego zdarzenia nie mają znaczenia. 

Inną istotną kwestią, która wymaga poruszenia jest fakt, że o rozwiązanie umowy dożywocia można wystąpić w każdym czasie. Dopóki umowa trwa dopóty można żądać rozwiązania umowy. Roszczenie to nie jest obarczone terminem w jakim może być dochodzone. Piszę o tym z uwagi na fakt, że często klienci posługują się pojęciem bezskuteczności umowy dożywocia wskazując na 5 -cio letni termin na jej zakwestionowanie przed sądem uznając, że po tym czasie z umową nie da się już nic zrobić. Krótko dokonam wskazania nie wchodząc w szczegóły, że Sąd może jedynie zamienić świadczenia bądź rozwiązać umowę dożywocia.

Bezskuteczność w zakresie umowy dożywocia dotyczy sytuacji, gdy dożywotnik jest dłużnikiem alimentacyjnym, który przeniósł własność nieruchomości w efekcie czego nie może spełnić zobowiązania alimentacyjnego.

Będąc przy temacie zakończenia umowy dożywocia należy zaznaczyć, że rozwiązanie może nastąpić tylko w drodze orzeczenia sądowego. Nie jest możliwe dokonanie tej czynności u notariusza przez zgodne oświadczenia stron. W następstwie wydania wyroku rozwiązującego umowę dożywocia własność nieruchomości przechodzi z powrotem na zbywcę, a prawo dożywocia wygasa.

Może Cię też zainteresować...