Umowa najmu okazjonalnego. Problematyka oświadczenia o lokalu zastępczym

Czas czytania: 4 minuty

Podstawą do tego wpisu jest treść artykułu prasowego. Pojawiła się w nim teza, że umowa najmu okazjonalnego nie jest taka bezpieczna. Powyższe wobec rozpowszechnienia się procedury „zakupu potrzebnych do zawarcia umowy oświadczeń” w internecie. Powyższe ma poddawać w wątpliwość cały sens instytucji najmu okazjonalnego. 

Na wstępie uwaga ogólna.

Eksmisja przewidziana przy najmie okazjonalnym ma w założeniu nie być eksmisją na bruk. Najemca musi wskazać adres lokalu, do którego się wyprowadzi. Nadto musi dołączyć oświadczenie właściciela tego lokalu lub osoby posiadającej do niego tytuł prawny o wyrażeniu zgody na zamieszkiwanie najemcy po zakończeniu najmu.

W przeważającej części oświadczenie to pochodzi od członków rodziny, którzy biorą na swoje barki zabezpieczenie przeprowadzki do ich lokalu po zakończenia umowy najmu .

Jest jednak odsetek najemców, którzy posiłkują się dokumentem zakupionym w internecie. 

Czy kupiony dokument stawia pod znakiem zapytania sensowność całej instytucji najmu okazjonalnego?

Według mnie nie. Będę bronić tej instytucji. 

Najemca przedkładając oświadczenie osoby trzeciej o możliwości wyprowadzenia się do jej lokalu, które nie może być zrealizowane, naraża się na eksmisję na bruk. Tym samym to sytuacja najemcy jest nieciekawa. Po stronie wynajmującego, sytuacja ta nie wpływa na byt najmu z udziałem nielojalnego najemcy.

Tak naprawdę najemca robi sobie źle. W przypadku braku miejsca gdzie może się przeprowadzić trafi do noclegowni lub schroniska. Przy najmie okazjonalnym nie ma też okresu ochronnego uniemożliwiający przeprowadzenie eksmisji pomiędzy 1 listopada a 31 marca, a funkcjonującego przy zwykłym najmie.

Jak może zabezpieczyć się wynajmujący? o co powinien zadbać?

Obowiązkiem wynajmującego jest weryfikacja oświadczenia dostarczonego przez najemcę o lokalu zastępczym.

I o ile w przypadku członka rodziny uznałabym to za fakultatywne. O tyle, oświadczenie od osoby trzeciej nie spokrewnionej z najemcą powinno wzbudzić potrzebę nawiązania kontaktu. Wynajmujący może zatem oczekiwać od najemcy, że ten umożliwi mu rozmowę z właścicielem lokalu, do którego miałby się wyprowadzić po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego. 

Wynajmujący może dodatkowo żądać, aby oświadczenie było z podpisem notarialnie poświadczonym. Powyższe może odstraszyć nieuczciwe osoby. 

Warto również mieć uwagę na sytuację, gdy oświadczenie o zgodzie na zamieszkiwanie jest składane przez osoby których tytułem prawnym do władania nieruchomością jest umowa najmu. W tym przypadku także powinno zapalić nam się czerwona lampka w głowie. Zważyć należy, że utrata przez tą osobę prawa do zamieszkiwania, czyni oświadczenie pozbawione wartości. 

Może Cię też zainteresować...