Czy zakres służebności ulega zmianie w razie śmierci jednego z uprawnionych?

Czas czytania: 2 minuty

Dziś rzecz prosto z wokandy sądowej. Po krótce. Rodzice darowali synowi i jego małżonce zabudowaną nieruchomość. Jednocześnie na swoją rzecz ustanowili służebność mieszkania polegającą na prawie zamieszkiwania w określonej części budynku. W umowie darowizny dokonano również wskazania, że zakres służebności nie ulega zmianie w razie śmierci jednego z uprawnionych.

Po śmierci ojca syn podjął próbę zmianę uregulowanej w akcie notarialnym treści służebności. Poza tym wskazał na wzrost jego potrzeb mieszkaniowym w związku z powiększeniem się rodziny.

Służebność mieszkania jest służebnością osobistą do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i tak zgodnie z artykułem 297 do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Zgodnie zaś z artykułem 291 kodeksu cywilnego, który tyczy się zmiany treści lub sposobu wykonania służebności, jest ona możliwa, gdy powstanie ważna potrzeba gospodarcza. Tego strona powoda w toku postępowania nie udowodniła. Powództwo zostało oddalone. Na marginesie Sąd w motywach ustnych wyroku wskazał, że o niezmienności treści służebności po śmierci jednego z rodziców zadecydowały same strony w akcie notarialnym. Zatem zmiana może dokonać się jedynie na mocy porozumienia stron. W przypadku jego braku, należy swoje prawa i obowiązki realizować zgodnie z zawartą umową.

Na marginesie, można jedynie wspomnieć, że jeśli mielibyśmy w przedmiotowej sytuacji z umową dożywocia, to za artykułem 911 kodeksu cywilnego należy wskazać, że prawo dożywocia ustanowione na rzecz kilku osób ulega w razie śmierci jednej z tych osób odpowiedniemu zmniejszeniu. Podnieść należy, że jest to przepis względnie obowiązujący, i o ile strony – tak jak w tej sytuacji – uregulowałyby to w akcie, o zmianie treści dożywocia nie mogłoby być mowy.

Może Cię też zainteresować...